Με 40 χρόνια καθυστέρηση αποφάσισαν να νομοθετήσουν ενάντια στη φοροδιαφυγή μέσω offshore...


Τώρα που δεν υπάρχει τίποτα να κλέψουν, που έβγαλαν στο εξωτερικό εκατοντάδες δισεκατομμύρια, τώρα που δεν κινδυνεύει κανένας από το πολιτικό σύστημα κι έχουν παραγραφεί όλα τα εγκλήματα κατά των φορολογουμένων …αποφάσισαν να νομοθετήσουν ενάντια στη φοροδιαφυγή μέσω offshore…

Με 40 χρόνια καθυστέρηση …έρχονται να μας παραστήσουν και τους κυνηγούς των φοροφυγάδων.

Συνυπεύθυνοι θα είναι λογιστές, δικηγόροι και τράπεζες σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος των πελατών τους είτε μέσω «επενδύσεων» σε φορολογικούς παραδείσους είτε με άλλες παράνομες διαδικασίες.

Το ισχύον καθεστώς θα καταστεί αυστηρότερο προκειμένου, να προβλέπει ξεκάθαρα, πως οι μεσολαβούντες σε ξέπλυμα χρήματος, θα αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι ποινικές κυρώσεις.

Η Κομισιόν χαιρέτησε την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε στο ECOFIN της περασμένης Τρίτης, 13 Μαρτίου σχετικά με νέους κανόνες διαφάνειας για τους μεσάζοντες – όπως οι φοροτεχνικοί, οι λογιστές, οι τράπεζες και οι δικηγόροι – που σχεδιάζουν και προωθούν ειδικά συστήματα φορολογικού σχεδιασμού για τους πελάτες τους.

Τα νέα μέτρα βασίζονται σε πολλούς φιλόδοξους κανόνες για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και για την ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας και μόλις τεθούν σε ισχύ, οι φορολογικοί μεσάζοντες που παρέχουν στους πελάτες τους πολύπλοκα διασυνοριακά οικονομικά συστήματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην φοροαποφυγή θα υποχρεωθούν να αναφέρουν τις δομές αυτές στις φορολογικές τους αρχές.

Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα ανταλλάσσουν αυτές τις πληροφορίες μεταξύ τους, αυξάνοντας περαιτέρω τον έλεγχο σχετικά με τις δραστηριότητες των φορολογουμένων και των συμβούλων. Στο άμεσο μέλλον, οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να μοιράζονται με τις φορολογικές διοικήσεις τα συστήματα που πωλούν στους πελάτες τους. Οι φορολογικές διοικήσεις θα έχουν στη συνέχεια πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για να θέσουν τέρμα στα επιθετικά συστήματα φορολογικού σχεδιασμού που υποβαθμίζουν τις φορολογικές τους βάσεις.

Αφορμή για την αυστηροποίηση των μέτρων, στάθηκαν οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν, μετά τις διαρροές των Panama papers, από τα οποία, εκτός των ενόχων που μετέφεραν χρήματα στους φορολογικούς παραδείσους, προέκυψαν και ευθύνες ή και καθοδήγηση από δικηγόρους, φορολογικούς συμβούλους τράπεζες και άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα.

Τι ισχύει ήδη στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα πάντως ισχύει ήδη αυστηρό πλαίσιο το οποίο προειδοποιεί για συνενοχή σε κατηγορία ξεπλύματος, φορολογικών συμβούλων, δικηγόρων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων διαμεσολαβητών.

Σε εγκύκλιο που εξέδωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής στις 21 Δεκεμβρίου 2017, υπογραμμίζει την υποχρέωση συγκεκριμένων νομικών προσώπων και υπαλλήλων τους, στους οποίους περιλαμβάνονται τα διευθυντικά στελέχη, να ενημερώνουν αμελλητί, με δική τους πρωτοβουλία, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, όταν γνωρίζουν ή έχουν σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διαπράττεται ή επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ποιοί υποχρεούνται να καταγγέλλουν

Τα πρόσωπα που υποχρεούνται να καταγγέλλουν ύποπτες κινήσεις κεφαλαίων ή φοροδιαφυγή και είναι τα ακόλουθα:
 1. Τα πιστωτικά ιδρύματα.

 2. Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.

 3. Οι εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών.

 4. Οι εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου.

 5. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, οι εταιρείες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, οι λογιστές που δεν συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας και οι ιδιώτες ελεγκτές.

 6. Οι φορολογικοί ή φοροτεχνικοί σύμβουλοι και οι εταιρείες φορολογικών ή φοροτεχνικών συμβουλών.

 7. Οι κτηματομεσίτες και οι κτηματομεσιτικές εταιρείες.

 8. Οι επιχειρήσεις καζίνο και τα καζίνο επί πλοίων με ελληνική σημαία, καθώς και οι επιχειρήσεις, οργανισμοί και άλλοι φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που διοργανώνουν ή και διεξάγουν τυχερά παιχνίδια και πρακτορεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές.

 9. Οι οίκοι δημοπρασίας.

 10. Οι έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας, όταν η σχετική συναλλαγή γίνεται σε μετρητά και η αξία της ανέρχεται τουλάχιστον σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ,

 11. Οι εκπλειστηριαστές.

 12. Οι ενεχυροδανειστές.

 13. Οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι, όταν συμμετέχουν, είτε ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό των πελατών τους στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή συναλλαγών επί ακινήτων είτε βοηθώντας στο σχεδιασμό ή στην υλοποίηση συναλλαγών για τους πελάτες τους.

 14. Οι λογιστές – ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ιδιώτες ελεγκτές και οι φορολογικοί ή φοροτεχνικοί σύμβουλοι.

Πηγή: AZ News

Κοινοποιήστε το:

 
Copyright © ANTIZITRO. Designed by OddThemes