Σε ενοχλεί όμως όταν σε αντιμετωπίζουν ως δούλο...


Καὶ ΔΕΝ σὲ ἐνοχλεῖ ποὺ οἱ νέοι γύρω σου ἀδυνατοῦν νὰ χρησιμοποιήσουν, ὡς ἄλλες …μαϊμοῦδες, περισσότερες ἀπὸ 500 λέξεις.


Σὲ ἐνοχλεῖ ποὺ ἀδυνατεῖς νὰ πληρώσῃς τοὺς φασιστικοὺς φόρους.
Καὶ ΔΕΝ σὲ ἐνοχλεῖ ποὺ τὸ παιδί σου διδάσκεται τὸ πῶς θὰ χρησιμοποιῇ μία καφετιέρα…

Σὲ ἐνοχλεῖ ποὺ ΔΕΝ ἀναγνωρίζεται ἡ γενοκτονία τῶν προγόνων σου σὰν γενοκτονία καὶ δὲν διώκονται ὅσοι τὴν ἀρνοῦνται…
Καὶ ΔΕΝ σὲ ἐνοχλεῖ ποὺ ἡ μνήμη σου κράτησε ΜΟΝΟΝ αὐτὴν τὴν καταστροφὴ ἀπὸ ὅλην τὴν ἱστορία σου, ὅταν ὅλη ἡ ἱστορία σου εἶναι αἱματοβαμμένη ἀπὸ γενοκτονίες…

Σὲ ἐνοχλεῖ ποὺ ΔΕΝ θὰ μάθουν τὰ ἐγγόνια σου γιὰ τοὺς ἀποπληθυσμοὺς τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως…
Καὶ ΔΕΝ σὲ ἐνοχλεῖ ποὺ ἴσως νὰ ἐπιβιώσουν, ἀλλὰ θὰ γρυλίζουν…

Σὲ ἐνοχλοῦν οἱ τόνοι, τὰ πνεύματα καὶ ἡ σωστὰ ἐκφορὰ τῶν λέξεων…
ΔΕΝ σὲ ἐνοχλεῖ ὅμως ποὺ κατέβασες τὸ ἀντιληπτικό σου ἐπίπεδον σὲ αὐτὸ ποὺ ΑΛΛΟΙ ἤθελαν νὰ τὸ κατεβάσῃς.

Σὲ ἐνοχλεῖ ποὺ μέσα στὸ κΥνοβούλιόν τους καθημερινῶς μετατρέπουν τὸ Σύνταγμα σὲ κουρελόχαρτο κι ἐσέναν σὲ δοῦλο…
ΔΕΝ σὲ ἐνοχλεῖ ὅμως ποὺ ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ κΥνοβούλιον σοῦ ἀκύρωσε τὸ δικαίωμα στὴν σωστὴ γλωσσικὴ ἐκπαίδευσιν καὶ κατ’ ἐπέκτασιν στὴν εὑρυτέρα ἀντίληψιν…

Σὲ ἐνοχλεῖ ὅταν σοῦ λέω πὼς οἱ ἄνθρωποι ποὺ δὲν γνωρίζουν τὴν γλῶσσα τους, διαρκῶς χάνουν ἀπὸ τὸ ἀντιληπτικόν τους ἐπίπεδον καὶ βεβαιωμένα καταλήγουν στὸ νὰ μὴν γνωρίζουν τὴν ἱστορία τους, τὴν ταὐτότητά τους καὶ νὰ γίνονται πιὸ ὑπάκουοι δοῦλοι…
ΔΕΝ σὲ ἐνοχλεῖ ὅμως ποὺ ἀπευθύνεσαι καθημερινῶς σὲ τέτοιους, ἀρίστως ἐκπαιδευμένους δούλους…

Σὲ ἐνοχλεῖ ποὺ ὅλοι, ἄλλος λίγο κι ἄλλος πολύ, παραιτοῦνται…
Καὶ ΔΕΝ σὲ ἐνοχλεῖ ποὺ ἡ ἀρχὴ ἔγινε μὲ τὸ νὰ μὴν γνωρίζουν τὸ ποιοὶ εἶναι, ἐπεὶ δὴ κάποιοι, πολὺ προγραμματισμένα, τοὺς ἐκπαίδευσαν ἔτσι. Κι αὐτοὶ οἱ κάποιοι εἶναι οἱ ἴδιοι μὲ αὐτοὺς πού, …ὑποτίθεται, πολεμᾶς!!!

Σὲ ἐνοχλεῖ ποὺ σοῦ κλέβουν τὴν Πατρίδα…
Καὶ ΔΕΝ σὲ ἐνοχλεῖ ποὺ πρὶν νὰ φθάσουν στὸ σημεῖον νὰ σοῦ κλέψουν τὴν Πατρίδα, σοῦ ἔκλεψαν τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ τὶ σημαίνει Πατρίς.

Σὲ ἐνοχλεῖ ποὺ ἡ βλακεία περίσσεψε…
Καὶ ΔΕΝ σὲ ἐνοχλεῖ αὐτὸς ὁ μηχανισμὸς ποὺ λειτουργεῖ ἀπὸ πίσω καὶ συντελεῖ στὸ νὰ περισσεύῃ ἡ βλακεία…

Σὲ ἐνοχλεῖ ποὺ διαρκῶς πέφτεις ἐπάνω σὲ ἀδιέξοδα…
Καὶ ΔΕΝ σὲ ἐνοχλεῖ ποὺ φθάσαμε στὸ σημεῖον νὰ σοῦ δημιουργοῦνται ἀδιέξοδα ἀπὸ αὐτούς, ποὺ …ὑποτίθεται, θὰ ὄφειλαν νὰ σὲ στηρίξουν ὡς σύμμαχοι, διότι, πολὺ ἁπλᾶ, τοὺς ὑπερασπίζεσαι…

Σὲ ἐνοχλεῖ ποὺ ἐπανέρχομαι διαρκῶς στὸ θέμα τῆς γλώσσης, διότι πιστεύεις πὼς δὲν ἔκανε ἡ γλῶσσα ἐξυπνοτέρους τοὺς ἀνθρώπους…
ΔΕΝ σὲ ἐνοχλεῖ ὅμως ποὺ ἐδῶ καὶ  αἰῶνες τὸ ἀντιληπτικὸ ἐπίπεδον αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων διαρκῶς μειώνεται καὶ καταλήγει στὸ …ΤΙΠΟΤΑ!!!


Υ.Γ. 1. Καμαρώνεις …μεγάλε ὅταν τό παιδί σου «παίζει στά δάκτυλα» τήν νέα τεχνολογία; Εὖγε!!!

Υ.Γ.2. Ἡ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ἐπανάστασις ἄρα γέ ἀπό ποῦ ξεκινᾶ ῥέ …μεγάλε;

Υ.Γ.3. Μήπως κάτι ἔχασες ῥέ …μεγάλε;


Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του άρθρουΚοινοποιήστε το:

 
Copyright © ANTIZITRO. Designed by OddThemes