Πακιστανός αιτούντας άσυλο δικαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο


Με την συνδρομή της ΜΚΟ "Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)", κάθε αλλοδαπός που εισήλθε στην Ελλάδα και ζήτησε άσυλο από τις αρμόδιες αρχές και δεν έγινε δεκτό το αίτημά του, θα προσφεύγει από τώρα και στο εξής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου και θα δικαιώνεται, ασχέτως εάν δεν προέρχεται από χώρα που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση και άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόσφυγας.Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναγκάστηκε να προσφύγει Πακιστανός αιτούντας άσυλο, μετά την απόρριψη του αιτήματός του σε δεύτερο βαθμό από την Επιτροπή Προσφυγών, υπό τον κίνδυνο απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης στην Τουρκία και το Πακιστάν στην περίπτωση επανεισδοχής του. Το Δικαστήριο έκανε δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων Πακιστανού αιτούντα άσυλο, που κρατείται στη Λέσβο και ζητεί από την ελληνική κυβέρνηση να απέχει από την επανεισδοχή του στην Τουρκία.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), η νομική υπηρεσία του οποίου υποστήριξε την υπόθεση, πρόκειται για τον ΑΑ, Πακιστανό πρόσφυγα, μέλος της θρησκευτικής μειονότητας Αχμάντι, του οποίου το αίτημα ασύλου απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό, κατά πλειοψηφία, από Επιτροπή Προσφυγών.

Όπως σημειώνει το ΕΣΠ, ο αιτών άσκησε όλα τα εθνικά ένδικα μέσα, επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, κίνδυνο απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης στην Τουρκία και το Πακιστάν σε περίπτωση επανεισδοχής του. Επίσης, καθώς τα εθνικά ένδικα μέσα δεν έχουν αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα, ο ΑΑ κατέθεσε, με τη συνδρομή του ΕΣΠ, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου επικαλούμενος κίνδυνο παραβίασης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε περίπτωση επιστροφής του στο Πακιστάν και την Τουρκία.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δέχτηκε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και ζήτησε από τις ελληνικές αρχές να απέχουν από κάθε ενέργεια απομάκρυνσης του προσφεύγοντα στην Τουρκία, μέχρι την εξέταση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που έχει κατατεθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, κατά της εκτέλεσης της απόφασης επανεισδοχής του στην Τουρκία.

Επίσης, όρισε ότι η σχετική προσφυγή που θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου από τη Νομική Υπηρεσία του ΕΣΠ θα εξεταστεί κατά προτεραιότητα.

Σύμφωνα με το ΕΣΠ, η υπόθεση αυτή έρχεται να προστεθεί σε τουλάχιστον άλλες δύο υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και αφορούν στην εφαρμογή της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, επί των οποίων, στη μεν πρώτη περίπτωση χορηγήθηκαν ασφαλιστικά μέτρα που εμποδίζουν την απομάκρυνση από τη χώρα και στη δεύτερη ορίστηκε η εξέτασή της κατά προτεραιότητα.

Με τις υποθέσεις αυτές, συνεχίζει το ΕΣΠ, «καταδεικνύεται η ανάγκη θωράκισης στην εσωτερική έννομη τάξη του δικαιώματος σε αποτελεσματική ένδικη προστασία, καθώς και η υποχρέωση τήρησης και εφαρμογής των προβλεπόμενων στο νόμο ουσιαστικών και διαδικαστικών εγγυήσεων και προστασίας από την παραβίαση της αρχής της μη επαναπροώθησης», ενώ επιπλέον «τίθενται σοβαρά ζητήματα ως προς την υλοποίηση της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας και τους κινδύνους σχετικά με την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας».
Πηγή: aznews.site

Κοινοποιήστε το:

 
Copyright © ANTIZITRO. Designed by OddThemes