ΑΔΜΗΕ: "Οι κομμουνιστές ιδιωτικοποιούσαν υπέροχα"...


Σε πλήρη εξέλιξη το σχέδιο για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ. ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκε το καταστατικό της Δημόσιας Εταιρείας Συμμετοχών που θα αποκτήσει από τη ΔΕΗ το 25%

Ένα βήμα πιο κοντά στην ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ προχώρησε η κυβέρνηση. Με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκε το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ Ανώνυμη Εταιρεία» (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), στην αγγλική «Public Holding Company ADMIE (IPTO) Societe Anonyme» (PHC ADMIE [IPTO] S.A.).
«Τα δεδομένα έχουν αλλάξει, όπως και οι προοπτικές στον ενεργειακό τομέα. Το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο στον αντίποδα της πολιτικής που ασκήθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησής του, όπως εξάλλου φάνηκε με το παράδειγμα του ΑΔΜΗΕ, όπου υιοθετήθηκε η δική μας άποψη» αναφέρει σε άρθρο του στο Διαδίκτυο ο ΥΠΕΝ, Πάνος Σκουρλέτης, προαναγγέλλοντας, μάλιστα, εισαγωγή ενεργειακών επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, που μπορεί ταυτόχρονα να τονώσει το ελληνικό Χρηματιστήριο, αλλά και να ενδυναμώσει τη θέση των εταιρειών στα ξένα χρηματιστήρια.
Όπως αναφέρεται, ειδικότερα, στην απόφαση για τη νέα εταιρεία συμμετοχών, «σκοπός της είναι η απόκτηση από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής “ΔΕΗ Α.Ε.”) μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με την περίπτωση στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 143 του Ν. 4389/2016, καθώς και τη διαχείριση των μετοχών αυτών προς εξυπηρέτηση των σκοπών και της λειτουργίας της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Η Εταιρεία προς επίτευξη του σκοπού της μπορεί:
α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιονδήποτε τρόπο.
β) Να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη χρηματοδότηση της απόκτησης της συμμετοχής αυτής, περιλαμβανομένης ιδίως της σύναψης συμβάσεων δανείου».
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες χιλιάδες ευρώ.

ΔΕΔΔΗΕ: Εκτελούμε εντολές
Στο μεταξύ, ως «πλήρως παραπλανητικό και ψευδές» κατήγγειλε ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας χθεσινό δημοσίευμα που αναφέρεται σε «εικονικές διακοπές» και τον εγκαλεί για παραβίαση υποχρεώσεων και εξυπηρέτηση συμφερόντων συγκεκριμένου προμηθευτή. Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, οι προβλεπόμενες διαδικασίες ακολουθούνται κανονικά σε κάθε περίπτωση, ενώ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αυθαίρετες και παράνομες παρεμβάσεις για την επανασύνδεση της ηλεκτροδότησης.
Σε ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ διευκρινίζονται τα εξής: «Εντολές αποκοπής ηλεκτρικού ρεύματος λόγω χρέους εκδίδουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και τις υποβάλλουν στον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος, εκ του θεσμικού πλαισίου (ΦΕΚ 2773/Β/2015), υποχρεούται να τις υλοποιήσει στο σύνολό τους εντός δεκαημέρου από την υποβολή τους, χωρίς καμία εξαίρεση. Το θεσμικό πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα προστασίας για τους καταναλωτές που είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ή στους Ευάλωτους Πελάτες. Σημειώνεται ότι τόσο οι υπέργηροι καταναλωτές όσο και οι εξαρτώμενοι από μηχανήματα τεχνικής υποστήριξης της ζωής μπορούν να ενταχθούν στις εν λόγω κατηγορίες πελατών με τη διαδικασία που προβλέπεται στο αντίστοιχο νομικό πλαίσιο.
Μεταξύ των μέτρων προστασίας είναι και η απαγόρευση αποκοπής τους λόγω χρέους κατά τους μήνες Νοέμβριο έως και Μάρτιο, όπως επίσης και κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, απαγόρευση που τηρείται ευλαβικά από τον ΔΕΔΔΗΕ, ακόμα και εάν έχει εκ λάθους υποβληθεί αίτημα αποκοπής από προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας». Παράλληλα, με αφορμή απειλές που δέχονται στελέχη, αλλά και τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, διευκρινίζεται ότι η εταιρεία, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της, εκτελεί τις εντολές διακοπής παροχών ηλεκτρικού ρεύματος λόγω χρέους που εκδίδονται από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, με τεχνικούς της (συνεργεία ΔΕΔΔΗΕ ή εργολάβους), οι οποίοι δεν έχουν καμία δικαιοδοσία διαπραγμάτευσης και παρεκκλίσεων από τις εντολές αυτές.


Πηγή: naftemporiki.gr
Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook

Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του άρθρου

Κοινοποιήστε το:

 
Copyright © ANTIZITRO. Designed by OddThemes