Εβδομάδα εξοικείωσης με την ομοφυλοφιλία στα σχολεία


Η υποχρεωτική εκπαίδευση που μας επιβάλλουν οι αλήτες της πολιτικής... εστιάζει και πάλι στη ομοφυλοφιλία. Υποχρεωτική εβδομάδα στα σχολεία με σκοπό την εξοικείωση με τα είδη ομοφυλοφιλίας. 


Ακόμα και στο Nickelodeon προβάλλονται παιδικά σήριαλ με πρωταγωνιστές ομοφυλόφιλα άτομα. Όπου και να γυρίσει να κοιτάξει κανείς γύρω του ...ΔΕΝ βλέπει εύκολα έναν ομοφυλόφιλο. 
Όμως όποιο κανάλι κι αν ανοίξει στην τηλεόραση βλέπει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ομοφυλόφιλους. 
Οι πόρνοι και οι πόρνες της τηλεόρασης ...θέλουν να μας διδάξουν ηθική. 
Οι αρχικλέφτες μας διδάσκουν φορολογική συνείδηση, οι Γενίτσαροι μας διδάσκουν πατριωτισμό και οι δολοφόνοι μας μιλούν για ανθρώπινα δικαιώματα. 
Χιλιάδες καθυστερημένοι είναι έτοιμοι να πάρουν τους δρόμους μόλις δώσει το σύνθημα οποιοσδήποτε προβεβλημένος κλόουν του καθεστώτος. 
Βρήκαν τον τρόπο να προκαλούν ορμονική διαταραχή στους ανθρώπους μέσω συνθετικών οιστρογόνων (γυναικείες ορμόνες) που βάζουν ανεξέλεγκτα σε τρόφιμα και άλλα είδη και προσπαθούν να διαλύσουν τις ανθρώπινες σχέσεις που παράγουν παιδιά... για να τις αντικαταστήσουν με άγονα ζεύγη «φυσιολογικών» ομοφυλόφιλων.Η περίφημη Δισφαινόλη ...όταν χορηγήθηκε σε αρσενικά ποντίκια τα έκανε θηλυπρεπή και καθόλου ελκυστικά για τα θηλυκά. 
Κατάφεραν δηλαδή να αλλάξουν την σεξουαλικότητα των ποντικών, ώστε να ΜΗΝ αναπαραχθούν ...και ακριβώς το ίδιο έχουν κάνει και στους ανθρώπους.Όχι μόνο βάζουν συνθετικά γυναικεία οιστρογόνα παντού, αλλά παρά τις αντιδράσεις αρνούνται πεισματικά να απαγορεύσουν τη χρήση τους. To 1/3 των ψαριών στην Αγγλία αλλάζουν φύλο εξαιτίας αυτών των συνθετικών ορμονών που καταλήγουν στα ποτάμια. 
Τα αρσενικά ψάρια αναπτύσσουν γυναικεία όργανα και παράγουν αβγά. Στους ανθρώπους απλά αντιστρέφεται ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Τα ξέρουν, τα έγραψαν χωρίς βέβαια να δώσουν διαστάσεις στην υγειονομική αυτή βόμβα παγκόσμιας εμβέλειας... αλλά στους δρόμους πείστηκαν και κατέβηκαν πολλά εκατομμύρια γυναίκες για να μαλώσουν τον Trump και να πάψει να μιλάει πρόστυχα για το γυναικείο φύλο. όταν βρίσκεται με ανδροπαρέα.


Ακολουθεί ολόκληρο το άρθρο του "ALFAVITA":Διαβάστε την εγκύκλιο που έστειλε το Υπουργείο Παιδείας για θεματική  εβδομάδα που θα εφαρμοστεί στους μαθητές του Γυμνασίου, ηλικίας 13-15 ετών σχετικά με τις «Έμφυλες Ταυτότητες».

Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων κατά το Σχολικό Έτος 2016- 2017.
Έχοντας υπόψη το με αρ. πρ. 44/03-11-2016 Απόσπασμα Πρακτικού το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2016-2017 υλοποιείται στα Γυμνάσια της χώρας Θεματική Εβδομάδα με τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα». Ο θεσμός της θεματικής εβδομάδας αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών της σχολικής κοινότητας σε ζητήματα που άπτονται της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και, κατά το τρέχον έτος, εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες: α) τη διατροφή και την ποιότητα ζωής, β) την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων και γ) τις έμφυλες ταυτότητες.
Η εστίαση του περιεχομένου της φετινής Θεματικής Εβδομάδας στα ζητήματα αυτά απορρέει από την κρίσιμη σημασία που αποκτούν κατά την αναπτυξιακή φάση της προεφηβείας και εφηβείας την οποία διέρχονται οι μαθητές/-τριες του Γυμνασίου, καθώς τα ζητήματα της διατροφής, των έμφυλων ταυτοτήτων και της ανάπτυξης εθιστικών συμπεριφορών συνδέονται άμεσα με την υπό διαμόρφωση σχέση των προέφηβων και έφηβων μαθητών/τριών με το σώμα τους, την αυτοεικόνα και αυτοαντίληψή τους και εν γένει με τον εαυτό τους, καθώς επίσης και με τους/τις συνομιλήκους/ες τους, αλλά και τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Υπό αυτήν την έννοια, η εστίαση της Θεματικής Εβδομάδας στους παραπάνω βασικούς άξονες αντλεί από την ευρύτερη σημασία που αποκτά για τους/τις μαθητές/τριες αυτής της ηλικίας, η κατάρριψη μύθων που συνδέονται με τη χρήση των ουσιών ή/και την υιοθέτηση «εξαρτητικών» συμπεριφορών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, λήψης αποφάσεων, αντίστασης στην πίεση των ομηλίκων, μείωσης του άγχους και θετικής αντιμετώπισης των καταστάσεων. Επιπροσθέτως, η Θεματική Εβδομάδα αντλεί από τη μεθοδολογία παρεμβάσεων που έχουν χαρακτηριστικά καθολικής πρόληψης και απευθύνεται στο σύνολο της σχολικής κοινότητας (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί και γονείς), με στόχο την παροχή υποστήριξης, σε σχέση με τα παραπάνω ζητήματα, όχι μόνο στους μαθητές/τριες του σχολείου, αλλά και στους/στις εκπαιδευτικούς και στους γονείς. Γενικότερα, τα θέματα που διαμορφώνουν στάσεις (όπως, για το τρέχον σχολικό έτος, η διατροφή, η πρόληψη του εθισμού ή οι έμφυλες ταυτότητες) είναι χρήσιμο να γίνονται αντικείμενα μιας όσο το δυνατόν πιο "ολιστικής" προσέγγισης και μιας βιωματικής επεξεργασίας, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια, καθώς δεν επιδιώκεται μόνο η απόκτηση πληροφοριών ή γνώσεων αλλά και η αλλαγή αντιλήψεων καισυμπεριφορών. Οι βιωματικές προσεγγίσεις μαζί με την πληροφόρηση επιτρέπουν στη συνέχεια την αναστοχαστική διαδικασία και διευκολύνουν την ανάπτυξη κριτικής στάσης. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τέτοιες δράσεις μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση των σχέσεων όλων όσοι/ες συμμετέχουν στη σχολική κοινότητα.
Η Θεματική Εβδομάδα θα υλοποιηθεί στον διδακτικό χρόνο του σχολικού ωρολογίου προγράμματος. Η εμπλοκή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας στη Θεματική Εβδομάδα σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της συσσωρευμένης εμπειρίας από τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και τις Δράσεις Αγωγής Υγείας αναμένεται να ενισχύσει την επικοινωνία και τις σχέσεις συνεργασίας τόσο εντός του σχολείου όσο και έξω από αυτό, στο πλαίσιο της τοπικής κοινότητας.

1. Περιεχόμενο και Μεθοδολογία Υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας
Η υλοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας αφορά όλα τα Γυμνάσια της χώρας. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής θα διοργανωθούν σε κάθε σχολείο ενημερωτικές δράσεις και δραστηριότητες στους παραπάνω βασικούς άξονες, οι οποίοι μπορεί να εξειδικευτούν σε επιμέρους θεματικές, όπως οι ακόλουθες. Για κάθε έναν άξονα μπορεί να αναπτυχθούν οι ίδιες ή/και επιπλέον θεματικές για γονείς και εκπαιδευτικούς.Το σχολείο λαμβάνει μέριμνα ώστε οι δραστηριότητες που θα αναπτύξει στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας να καλύπτουν και τους τρεις βασικούς άξονες. Ωστόσο ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει τη δυνατότητα να επιλέξει σε ποιες από τις παραπάνω θεματικές κάθε άξονα θα επικεντρωθεί, καθώς και τον χρόνο που θα αφιερώσει στην κάθε θεματική.
Όσον αφορά στον ημερήσιο προγραμματισμό, η κατανομή του χρόνου μπορεί να αντιστοιχεί κατά προτίμηση σε δραστηριότητες που σχετίζονται με έναν βασικό άξονα και σε μία ή περισσότερες θεματικές από τον άξονα αυτό. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, η ημερήσια κατανομή του χρόνου μπορεί να αντιστοιχεί σε δραστηριότητες μεικτής θεματολογίας τόσο ως προς τις επιμέρους θεματικές που θα αναπτυχθούν όσο και ως προς τους βασικούς άξονες, μεριμνώντας κατά το δυνατόν για τη συνοχή και τη συνέχεια του περιεχομένου των δράσεων στη διάρκεια της ημέρας. 
Οι σχετικές δράσεις και εκδηλώσεις υλοποιούνται στο σύνολό τους στη διάρκεια του σχολικού ωρολογίου προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου στο πλαίσιο του διδακτικού τους ωραρίου και του ωρολογίου προγράμματος κάθε τάξης οργανώνουν δραστηριότητες που απευθύνονται στους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου, οι οποίες σχεδιάζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τα περιεχόμενα του Φακέλου Εκπαιδευτικού Υλικού που θα είναι στη διάθεση των σχολείων. Στις μαθησιακές δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνονται εργαστήρια, διαδραστικά παιχνίδια, θεατρικά δρώμενα, εικαστικές δραστηριότητες, προβολή ταινιών με σχετικό περιεχόμενο που πλαισιώνεται με συζήτηση ή άλλη δράση, σύντομα βιωματικά εργαστήρια (έως 6 διδακτικές ώρες) με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών του σχολείου, συζητήσεις στην ομάδα, σύντομα σχέδια εργασίας (project) κ.ά. Επιπλέον, μπορούν να προσκληθούν εκπρόσωποι φορέων από σχετικό Κατάλογο που έχει συγκροτήσει το ΙΕΠ για τον σκοπό αυτό προκειμένου να ενημερώσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου ή να υλοποιήσουν σχετικές βιωματικές δραστηριότητες κ.λ.π. Συγκεκριμένα υπάρχουν οι ακόλουθες δυνατότητες:
α. Για την εφαρμογή των παραπάνω ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να μεταβάλει στον βαθμό που χρειάζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα της εβδομάδας, διατηρώντας όμως για κάθε εκπαιδευτικό τον συνολικό αριθμό διδακτικών ωρών που έχει στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Κάποιες δράσεις μπορεί να είναι κοινές για περισσότερα από ένα τμήματα ή και τάξεις του σχολείου, κάποιες άλλες να αναπτύσσονται παράλληλα σε τμήματα ή τάξεις ή και να αφορούν αποκλειστικά ένα τμήμα του σχολείου. Η επιλογή των δραστηριοτήτων δεν είναι υποχρεωτικό να συνδεθεί με συγκεκριμένες ενότητες από τα μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε τάξη.
β. Εναλλακτικά, η διδασκαλία των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος μπορεί να διατηρηθεί με την προϋπόθεση να δημιουργηθούν οι κατάλληλες διασυνδέσεις και προεκτάσεις με το περιεχόμενο της Θεματικής Εβδομάδας, αξιοποιώντας οδηγίες και υλικό από τον Φάκελο Εκπαιδευτικού Υλικού, (όπως σχέδια μαθήματος, δραστηριότητες, σύντομα σχέδια εργασίας και βιωματικές δράσεις) που είτε θα αντικαταστήσουν τη διδασκαλία μιας ενότητας του μαθήματος είτε θα αποτελούν προέκταση αυτής.
Σε κάθε περίπτωση, ο Σύλλογος Διδασκόντων συζητά και αποφασίζει με ποιον τρόπο θα υλοποιηθεί η θεματική εβδομάδα λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους διαθέσιμους πόρους της σχολικής μονάδας.
Παράλληλα, δύνανται να διοργανωθούν εντός του σχολείου και απογευματινές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των γονέων με τη συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Στις δράσεις αυτές συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί σε εθελοντική βάση. Επισημαίνεται ότι αφενός οι μαθητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθούν κανονικά τις δράσεις της εβδομάδας, αφετέρου ότι κατά την υλοποίηση δράσεων για τους μαθητές/-τριες από εκπροσώπους συνεργαζόμενων φορέων η παρουσία του/της διδάσκοντα/διδάσκουσας κάθε τμήματος είναι υποχρεωτική.

2. Φάκελος Εκπαιδευτικού Υλικού και Κατάλογος Φορέων
Το ΙΕΠ θα υποστηρίξει τη σχολική μονάδα με «Φάκελο Εκπαιδευτικού Υλικού». Το περιεχόμενο του φακέλου περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας και εκπαιδευτικό υλικό τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών και μαθητριών από εκπαιδευτικούς του σχολείου. Επιπροσθέτως, έχει διαμορφωθεί με ευθύνη του ΙΕΠ κατάλογος φορέων και υπηρεσιών με τους οποίους μπορεί να αναπτύξει συνεργασία η σχολική μονάδα στο πλαίσιο υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας.
Ο Φάκελος Εκπαιδευτικού Υλικού και ο Κατάλογος Φορέων έχουν αναρτηθεί σε ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα στο ΙΕΠ.

3. Χρόνος υλοποίησης
Η Θεματική Εβδομάδα θα υλοποιηθεί στα Γυμνάσια της χώρας κατά το δεύτερο τετράμηνο του σχολικού έτους. Ο Σύλλογος Διδασκόντων θα επιλέξει ποια από τις εργάσιμες εβδομάδες του δεύτερου τετραμήνου θα αφιερωθεί στη συγκεκριμένη θεματική. Κατά τη διάρκεια της θεματικής εβδομάδας οι σχετικές δράσεις καλύπτουν όλες τις διδακτικές ώρες του πρωινού ή του εσπερινού σχολικού ωραρίου.

4. Διαδικασίες Σχεδιασμού της Θεματικής Εβδομάδας
Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων ενημερώνουν σε ειδική συνεδρίαση τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολείων. Στη συνεδρίαση αυτή ορίζεται Συντονιστική Ομάδα (Σ.Ο.) δύο έως τριών μελών που αναλαμβάνει την ευθύνη για τον σχεδιασμό της Θεματικής Εβδομάδας στο σχολείο, αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν σχετικές αρμοδιότητες. Η Σ.Ο. δέχεται ατομικές ή ομαδικές προτάσεις από τους/τις εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, συμβουλεύεται εφόσον το κρίνει απαραίτητο τους/τις Υπευθύνους/ες Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων) ή/και των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων και υποβάλλει στο Σύλλογο Διδασκόντων μέχρι 3 Φεβρουαρίου 2017 συγκεκριμένη πρόταση –σχέδιο υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο(σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ). Εναλλακτικά, ο σχεδιασμός της Θεματικής Εβδομάδας μπορεί να ανατεθεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων στον/στην υποδιευθυντή/ντρια ή στον/στην εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας με τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία. Το εγκεκριμένο από τον Σύλλογο Διδασκόντων τελικό Σχέδιο Υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας κοινοποιείται στους/στις Υπεύθυνους/ες Σχολικών Δραστηριοτήτων και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, καθώς επίσης και στον/στην αρμόδιο/α Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου έως 10 Φεβρουαρίου 2017, προκειμένου να υπάρξει, ενδεχομένως, ανατροφοδότηση από την πλευρά τους. Επισημαίνεται ότι η σύνταξη του Σχεδίου Υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας είναι υποχρεωτική.Όλες οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο σχολείο κατά τη διάρκεια της ΘεματικήςΕβδομάδας υλοποιούνται χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

5. Παροχή υποστήριξης σε επίπεδο Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Η εν λόγω πρωτοβουλία θα υποστηριχτεί από τους/τις Υπεύθυνους/ες Σχολικών Δραστηριοτήτων και των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, οι οποίοι παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στα σχολεία.
Οι Υπεύθυνοι/ες Σχολικών Δραστηριοτήτων και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων συναποφασίζουν για τον τρόπο και τη διαδικασία με την οποία θα παράσχουν την υποστήριξή τους στα σχολεία εφόσον αυτά τη ζητήσουν. Επιπροσθέτως, οι Υπεύθυνοι/ες Σχολικών Δραστηριοτήτων και των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, σε περίπτωση που προσκληθούν, μπορούν να συμμετέχουν σε ενημερωτικές δράσεις και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων ή και των μαθητών/τριών έκαστης σχολικής μονάδας.

6. Αποτίμηση της εφαρμογής της Θεματικής Εβδομάδας
Η εφαρμογή της Θεματικής Εβδομάδας στα Γυμνάσια της χώρας κατά το σχολικό έτος 2016-17 έχει μεταβατικό χαρακτήρα. Τα αποτελέσματά της θα αποτιμηθούν από το ΙΕΠ προκειμένου να εκτιμηθεί η δυνατότητα διεύρυνσης της εφαρμογής και σε άλλα θεματικά αντικείμενα ή και άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης. Οι εμπλεκόμενοι στη δράση θα συμπληρώσουν για το σκοπό αυτό σχετικά ερωτηματολόγια που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ.


Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook

Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του άρθρου

Κοινοποιήστε το:

Ηρώ είπε...

Το άρθρο σας είναι σεξιστικό, μισογυνικό και ομοφοβικό και προσβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Unknown είπε...

Αρχικά θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι σημαίνουν οι όροι "σεξιστικό", "μισογυνικό" και "ομοφοβικό" για εσάς. Κατά δεύτερον, αισθανόμαστε πραγματικά την ανάγκη να μας εξηγήσετε για ποιον ή ποιους λόγους μας αποδίδετε αυτές τις κατηγορίες.

Unknown είπε...

Eυχωμαι να κανεις 2 υγιεστατα παιδια (αγορι-κοριτσι) το αγορι σου να γινει ο καλυτερος ΠΟΥΣΤΗΣ και η κορη σου λεσβεια.

Ηρώ είπε...

Οι όροι σεξισμός, μισογυνισμός και ομοφοβία είναι οικουμενικοί. Μπορείτε να ανατρέξετε σε οποιοδήποτε λεξικό. Εκεί θα βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματα που μου θέσατε αλλά και σε πολλά άλλα που πιθανώς αγνοείτε (π.χ. το ρήμα εύχομαι γράφεται με ο και όχι με ω).

Unknown είπε...

Ο σχολιασμος σας ειναι απλα απαραδεκτος οπως επισης και το αδαες κοινο που διαβαζει κατι τετοια τερατα. Σε ολες τις πολιτισμενες χωρες υπαρχει μαθημα σεξουαλικης διαπαιδαγωγησης απο τις πρωτες ταξεις που θα παει ενα παιδακι στο σχολειο. Γι'αυτο και ως ενηλικες αργοτερα δεν υπαρχει κανενας ενδοιασμος ή απορια προς ολα τα σεξουαλικα θεματα. Το Υπουργειο Παιδειας ειναι το λιγοτερο που μπορει να κανει εφαρμοζοντας μια τετοια εβδομαδα. Ειναι δυνατον στην εποχη μας να αναπαραγονται τετοιες αηδιες τυπου οτι τα ποντικια θηλυκοποιουνται; και φαινομενα οπως η ομοφοβια να διαιωνιζονται; Δηλαδη ειναι να γελαει και ο κοσμος της ιατρικης που εχει αποφανθει εδω και 4 δεκαετιες οτι οι ορμονες δεν εχουν καμια σχεση με τη σεξουλικοτητα. Αλλο ο σχηματισμος των γεννητικων οργανων και αλλο η σεξουαλικη επιθυμια. Δηλαδη απο την αλλη πιστευετε πως ενας gay ανδρας αμα κανει ενεσεις τεστοστερονης θα γινει straight? Ελεος. Οσο για το απο πανω αισχρο σχολιο, δειχνει απλα το επιπεδο και τον πολιτισμο της χωρας μας. Περαστικα μας.

Unknown είπε...

Αγαπητέ Pavlos ασφαλώς και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Η ένσταση του αρθρογράφου έγκειται στον τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο (Αντί)Παιδείας υλοποιεί το εν λόγω πρόγραμμα, διότι μέρος αυτού είναι άκρως αντιεπιστημονικό και επικίνδυνα διαστρεβλωτικό. Οι ορμόνες καθορίζουν και το φύλο και τη σεξουαλικότητα. Υπάρχει κάποιος λόγος που σε κάποιους ομοφυλόφιλους πετυχαίνει καλύτερα η εγχείρηση αλλαγής φύλου: έχουν από τη φύση τους υψηλότερα ποσοστά θηλυκών ορμονών, τις οποίες ενισχύουν με την ανάλογη ορμονοθεραπεία! Ακόμα και αν δεν ήταν έτσι, οι επιστήμονες οφείλουν να βρουν τα αίτια που δημιουργούν ανθρώπους με σεξουαλικές παρεκκλίσεις και την θεραπεία τους. Στην πραγματικότητα, μέχρι στιγμής, έχουν κάνει ακριβώς το αντίθετο: ανακάλυψαν χημικές ουσίες που προκαλούν αλλοίωση του ανδρικού (κυρίως) DNA, όπως είναι το Διοξείδιο του Τιτανίου, που υπάρχει σε καλλυντικά και αντηλιακά και την Δισφαινόλη Α', η οποία υπάρχει π.χ. σε πλαστικά μπουκάλια και ταμιακές αποδείξεις. Το γάλα και οι κρέμες σε σκόνη επίσης δημιουργούν στα μωρά ορμονικές ανισορροπίες. Τίποτα δεν είναι τυχαίο... όλα είναι προμελετημένα. Το σύστημα θέλει να δημιουργήσει ανθρώπινα όντα δίχως φύλο και φυλή.

Unknown είπε...

Αγαπητή Ηρώ, κατ' αρχάς θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε ότι ορθογραφικό λάθος έκανε κάποιος αναγνώστης ή αναγνώστρια και όχι εμείς. Αν δεν ήσουν υπεροπτική ρατσίστρια με την διαφορετικότητα ανθρώπων που δεν είχαν την τύχη να μορφωθούν τόσο... όσο εσύ, ή είναι δυσλεξικοί, ή δυσορθογραφικοί, ή Έλληνες του εξωτερικού, ή απλά έκαναν ένα τυχαίο λάθος, δεν θα το σχολίαζες. Αλλά είπαμε... εάν δεν ήσουν ρατσίστρια και είχες κοινωνική παιδεία.
Ασφαλώς κι έχουμε λεξικά για τις τυχών άγνωστες λέξεις. Όμως σε ρωτήσαμε τι σημασία έχουν αυτές οι λέξεις ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ, διότι με βάση την έννοια των λέξεων που έχουν για εμάς, το παρόν άρθρο δεν είναι τίποτα απ' όλα όσα του καταλογίζεις. Εάν ήταν έτσι, δεν υπήρχε περίπτωση να το δημοσιεύσουμε. Γι' αυτό, εάν εμμένεις στις απόψεις σου, γράψε μας επακριβώς σε ποιο ή ποια σημεία το άρθρο περιέχει "σεξιστικό", "μισογυνικό" και "ομοφοβικό" περιεχόμενο και πού ακριβώς προσβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ηρώ είπε...

Η έννοια των λέξεων για μένα συμπίπτει με αυτή του λεξικού. Ολόκληρο το άρθρο προσβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα και λυπάμαι που δεν μπορείτε να το δείτε. Ωστόσο, θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα:
"...στους δρόμους πείστηκαν και κατέβηκαν πολλά εκατομμύρια γυναίκες για να μαλώσουν τον Trump και να πάψει να μιλάει πρόστυχα για το γυναικείο φύλο. όταν βρίσκεται με ανδροπαρέα."
Ο λόγος στην πρόταση αυτή είναι σεξιστικός.

Ηρώ είπε...


"ζεύγη «φυσιολογικών» ομοφυλόφιλων"
Η παραπάνω πρόταση είναι ομοφοβική καθώς είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο οτι δεν υπάρχει τίποτα αφύσικο στην ομοφυλοφιλία.

Ελληνας είπε...

είσαι σίγουρα γυναίκα? Προφανώς είσαι στρειτοφοβική!

Unknown είπε...

Δηλαδή εσύ Ηρώ, για να καταλάβω, τι θέλεις; Να ζήσεις σε μία κοινωνία με ποινικοποιημένη την ελεύθερη σκέψη και έκφραση με βάση το τι είναι πολιτικώς ορθό τη δεδομένη χρονική περίοδο;! Το να κάνει κανείς ένα χοντροκομμένο αστείο, δεν τον καθιστά εχθρό καμίας κοινωνικής ομάδας, αν οι ΠΡΑΞΕΙΣ του δεν είναι εχθρικές προς αυτή. Με αυτή τη λογική, ο Πανούσης -για παράδειγμα- θα έπρεπε να έχει οδηγηθεί στην ηλεκτρική καρέκλα!Η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν πρέπει να οδηγεί σε ακρότητες, διότι έτσι βλάπτεται και το άτομο και το κοινωνικό σύνολο. Και τέλος, καλό είναι να λέμε τα σύκα, σύκα και τη σκάφη, σκάφη. Αγαπάμε τους ομοφυλόφιλους, όπως αγαπάμε τον οποιονδήποτε άνθρωπο που δεν βλάπτει το κοινωνικό σύνολο, όμως δεν είναι φυσιολογικός στο θέμα της σεξουαλικότητάς του, διότι δεν οδηγεί σε αναπαραγωγή! Τι να κάνουμε;! Αυτή είναι η αλήθεια!
Επιμένω να μου εξηγήσεις τον όρο "ομοφοβία"
Υ.Γ.: Οι επιστήμονες άλλοτε λένε αλήθειες και άλλοτε ό,τι τους προστάζει το Σύστημα. Επίσης άλλοτε οι μελέτες τους είναι ορθές και άλλοτε όχι. Δεν είναι "θεοί"!

Ηρώ είπε...

Εγώ θέλω να ζήσω σε μια δίκαιη προς όλους κοινωνία. Μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, χωρίς προκαταλήψεις και στερεότυπα. Συνοπτικά σε μια αντιρατσιστική κοινωνία. Κατανοώ πως θέλετε να κάνετε σεξιστικά και μισογυνικά αστεία με τους φίλους σας. Η αλήθεια είναι πως είστε ελεύθερος να το κάνετε. Γνωρίζετε όμως πως αυτό έχει και συνέπειες; Γνωρίζετε πως δεν υπάρχει μόνο σωματική βία; Πόσο ελεύθερος θεωρείτε πως πρέπει να είναι ο λόγος που εκφράζει μίσος και προωθεί τη βία;

Ο όρος ομοφοβία υπάρχει στο λεξικό. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάποιο πρόχειρα, δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%B1

Ακόμη, τι σημασία έχει αν είμαι γυναίκα;
Γιατί το φύλο μου (κοινωνικό και βιολογικό) πρέπει να καθορίζει το λόγο μου;

Τέλος, αν θέλετε να ζείτε αμφισβητώντας την επιστήμη, κι αυτό μπορείτε να το κάνετε. Αλλά μην απορείτε που το νερό δε βράζει στους 40 βαθμούς.

Unknown είπε...

Και εμείς θέλουμε να ζήσουμε σε μία δίκαιη προς όλους κοινωνία, όσο ουτοπικό κι αν είναι. Μία κοινωνία που μπορεί να ξεχωρίζει ποιες είναι οι σωστές και ποιες οι λάθος διακρίσεις. Η απόλυτη ισότητα είναι ανέφικτη και αποτελεί το μεγαλύτερο είδος ανισότητας. Θέλουμε μία κοινωνία που να μην θεωρεί ως προκατάληψη τα ανθρώπινα ένστικτα και να ξεχωρίζει τα σωστά από τα λάθος στερεότυπα. Συνοπτικά μία ανθρώπινη κοινωνία.
Κατανοώ πως έχεις μέσα σου σύγχυση εννοιών και ταυτότητας. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι διαρκώς προσπαθείς να μας κολλήσεις άστοχες "ταμπέλες" με σχεδόν ανύπαρκτη επιχειρηματολογία. Ευτυχώς ακόμα είμαστε κάπως ελεύθεροι και εμείς και εσύ, άρα μπορούμε και αστεία να κάνουμε και να εκφράσουμε σκέψεις και συναισθήματα. Δυστυχώς όμως η κοινωνία βαίνει σε ένα δρόμο όπου το άσπρο βαφτίζεται μαύρο, η αληθινή σημασία λέξεων και εννοιών αλλοιώνεται και μέρος αυτών "ποινικοποιείται" προς χάριν μίας πλασματικής κοινωνικοπολιτικής ορθότητας.
Πόσο λογική θεωρείς την πολιτική που θέλει να μετατρέπει τους ανθρώπους σε άβουλα και απαθή ανθρώπινα όντα, δίχως ταυτότητα και φύλο;
Η βικιπέντια δεν γίνεται δεκτή ως παραπομπή. Στη λέξη "ομοφοβικός" έχουν δώσει λάθος ερμηνεία: είναι αυτός που νοιώθει φοβία απέναντι στον όμοιό του, άρα απέναντι στο φύλο του. Συνεπώς "ομοφοβικοί" θα πρέπει να λέγονται τα άτομα που νιώθουν απέχθεια για το σώματα τους και θέλουν να κάνουν εγχείρηση αλλαγής φύλου!
Επίσης, αν σου γράφει κάτι κάποιος άλλος αναγνώστης με το οποίο διαφωνείς, να απευθύνεσαι στον ίδιο. Εμείς δεν είμαστε ο νομικός εκπρόσωπος κανενός.
By the way, τα φύλα έχουν καθοριστεί από τη φύση και είναι δύο: αρσενικό και θηλυκό. Οτιδήποτε διαφορετικό (ερμαφρόδιτοι και σεξουαλικά αποκλίνοντες) είναι μη φυσιολογικό. Άσχημο, άδικο, αλλά έτσι είναι.
Τέλος, αν θέλεις να ζεις αμφισβητώντας τους νόμους της φύσης και την επιστήμη, να ξέρεις ότι αυτό θα έχει συνέπειες και για εσένα και για το κοινωνικό σύνολο. Αλλά μην απορείς που πιστεύω ότι στρουνθοκαμηλίζεις.

Ηρώ είπε...

Η διαφορά είναι πως εσείς θέλετε να ζείτε σε μια κοινωνία στην οποία θα μπορείτε εσείς να υποδείξετε τι είναι φυσιολογικό και τι όχι, τι επιδέχεται διακρίσεων και τι όχι.

Δυστυχώς για σας, η επιστήμη έχει καταλήξει: δεν υπάρχει τίποτα αφύσικο στην ομοφυλοφιλία. Μάλλον εσείς δεν αποδέχεστε τους νόμους της φύσης και της επιστήμης. Να σας θυμίσω πως η ομοφυλοφιλία δεν είναι κάτι καινούργιο. Με κατηγορείτε για ανύπαρκτη επιχειρηματολογία, αλλά δε χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω για επιστημονικώς αποδεδειγμένες θέσεις. Ο ορισμός στη Βικιπαίδεια είναι σωστός. Δεν ευθύνομαι εγώ που εσείς δεν μπορείτε να τον κατανοήσετε. Και φυσικά δεν προτίθεμαι να σας τον εξηγήσω και μάλιστα δωρεάν. Διαβάστε το ξανά, η επανάληψη μπορεί να σας βοηθήσει.

Γράψατε μια ασυνάρτητη παράγραφο με μια δική σας ερμηνεία για την ομοφοβία σχεδόν αστεία.
Γράψατε και μια αυθαιρεσία "τα φύλα έχουν καθοριστεί από τη φύση και είναι δύο: αρσενικό και θηλυκό". Ούτε αυτό ισχύει.

Τέλος, η κοινωνία στην οποία θέλετε να ζήσετε καθόλου ανθρώπινη δε θα είναι αφού δε θα αγαπά και δε θα σέβεται όλα τα μέλη της. Μου είναι αδύνατο να συνεχίσω να συνομιλώ με κάποιον που θεωρεί πως πρέπει να υπάρχουν σωστές διακρίσεις και σωστά στερεότυπα.

Υ.Γ. Τα αστεία που εσείς κάνετε προκαλούν αυτοκτονίες και δολοφονίες. Συνεχίστε με απάθεια τα αστεία σας.

Unknown είπε...

Σαν πολίτες αυτού του κόσμου, έχουμε δικαίωμα να εκφράσουμε άποψη για το τι είναι φυσιολογικό και τι όχι και τι επιδέχεται διακρίσεων και τι όχι. Μάλιστα, αν έχουμε και κάποια συναφή επιστημονική ιδιότητα, ακόμα περισσότερο:διότι είναι χρέος των επιστημόνων να μην στρατεύονται από πολιτικές, θρησκείες και οικονομικά συμφέροντα και να αποφαίνονται για τους νόμους της φύσης και λοιπά θέματα.
Δυστυχώς για όλη την ανθρωπότητα γεννιούνται άνθρωποι και ζώα με μη φυσιολογική σεξουαλικότητα. Μακάρι να υπήρχε τρόπος να μην συμβαίνει αυτό ή οι επιστήμονες να μπορούσαν να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους να αποκτήσουν μία υγιή σεξουαλική ζωή. Αλλά απ' ό,τι φαίνεται, για το μόνο που τους χρηματοδοτούν είναι για να βρίσκουν όλο και πιο πανούργους τρόπους να μας σκοτώνουν και να μας αλλοιώνουν τον γενετικό κώδικα.
Όσο για τη βλακοπέντια, το μόνο σωστό που γράφει, είναι η ετυμολογία της λέξης. Όλα τα υπόλοιπα είναι ασύνδετα με τον ορισμό. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος μπορεί να νιώσει απέναντι σε έναν σεξουαλικά διαφορετικό απέχθεια, αποστροφή, ειρωνεία, συμπάθεια, οίκτο, μίσος...οτιδήποτε άλλο, εκτός από φόβο. Οι μόνοι που νιώθουν φόβο, είναι οι ομοφυλόφιλοι που αποστρέφονται το σώμα τους. Δεν ευθύνομαι εγώ επειδή αρνείσαι να παραδεχτείς την αλήθεια. Είναι η τελευταία φορά που σου γράφω και αυτό ήταν το τελευταίο σου σχόλιο που δημοσίευσα. Το AntiZitro παρέχει δωρεάν ενημέρωση, διαφήμιση και υποστήριξη σε όποιον τη ζητήσει, αλλά για εσένα τέρμα η επικοινωνία εξαιτίας αυτής της φρασούλας σου και μόνο:"Ο ορισμός στη Βικιπαίδεια είναι σωστός. Δεν ευθύνομαι εγώ που εσείς δεν μπορείτε να τον κατανοήσετε. Και φυσικά δεν προτίθεμαι να σας τον εξηγήσω και μάλιστα δωρεάν." Όχι δηλαδή επειδή διαφωνούμε, αλλά επειδή αναφέρθηκες στον "θεούλη" σου, το χρήμα.
Κι επειδή σε σένα πρέπει να εξηγεί κανείς τα αυτονόητα, λόγω του ότι βρίσκεσαι σε σύγχυση λέξεων, εννοιών, ταυτότητας και φύλου, ορίστε μερικά παραδείγματα:
Κακή διάκριση είναι ένα κράτος που απαγορεύει τη μόρφωση και την εργασία στις γυναίκες για θρησκευτικούς λόγους (π.χ. μουσουλμανικές χώρες)
Κακή διάκριση είναι να γκρεμίζουν από ψηλά κτίρια ανθρώπους επειδή είναι (υποτίθεται) ομοφυλόφιλοι (π.χ. μουσουλμανικές χώρες)
Καλή διάκριση είναι να προσλάβω τον υποψήφιο με τα καλύτερα προσόντα στην εργασία μου και επειδή νιώθω ότι θα έχουμε αποδοτική συνεργασία.
Καλή διάκριση είναι να γίνονται αξιοκρατικές προσλήψεις στο δημόσιο.
Σωστό στερεότυπο είναι να λειτουργεί η οικογένεια προστατευτικά προς τα μέλη της.
Λάθος στερεότυπο είναι η πεποίθηση ότι μόνο οι άντρες μπορούν να γίνουν καλοί επαγγελματίες οδηγοί.
Υ.Γ.1: Αν είχες παιδί, θα δεχόσουν έναν αποδεδειγμένα με καταδίκες παιδόφιλο, ως δάσκαλό του;
Υ.Γ.2: Μας κατηγορείς ως ηθικούς αυτουργούς σε δολοφονίες και αυτοκτονίες;! Αν είσαι τόσο σίγουρη για αυτή την βαριά κατηγορία, παρακαλώ όπως την επαναλάβεις επωνύμως, με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία δεν θα δημοσιοποιηθούν.
Και αφού θα τα πούμε κι από κοντά (δικαστικώς), να δούμε αν θα συνεχίσεις να κολλάς ταμπέλες στους άλλους με την ίδια ευκολία.

 
Copyright © ANTIZITRO. Designed by OddThemes