Κατάργηση αφορολόγητου και άμμεσες κατασχέσεις εν όψει...


Ένα κράτος που έχει ξεφορτωθεί όλες τις Δημόσιες Επιχειρήσεις που παρήγαγαν καθαρά κέρδη θα πρέπει πλέον να βρίσκει χρήματα για να πληρώνει τους Δημοσίους Υπαλλήλους και τους Συνταξιούχους αυξάνοντας συνεχώς τους φόρους. 

Διαλύοντας όμως την Ιδιωτική επιχειρηματικότητα και την πρωτογενή παραγωγή ...ο μόνος τρόπος να βρίσκει χρήματα για τους μισθούς και τις συντάξεις είναι να καταργήσει το αφορολόγητο και να τα κατάσχει εξ ολοκλήρου, υπό τη μορφή φόρων την ίδια στιγμή που θα τα καταθέτει στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Και αυτό είναι που συμβαίνει βήμα-βήμα. 
Κατεβάζουν συνεχώς το αφορολόγητο σε όσους διαθέτουν ακόμα αυτήν την «πολυτέλεια», αυξάνουν τους φόρους και νομοθετούν την αυτόματη κατάσχεση χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς όπου κατατίθενται υποχρεωτικά μισθοδοσία και συντάξεις. 
Στην Αρχαία Αίγυπτο ο περιούσιος Ιωσήφ ως φοροεισπράκτορας-δανειστής των σπάταλων Φαραώ... είχε αρπάξει ΟΛΑ τα χρήματα (το ασήμι) των πολιτών, κατέσχεσε ΟΛΑ τα ζώα και ΟΛΑ τα ακίνητα (χωράφια και σπίτια) κι έγιναν ΟΛΟΙ τους δούλοι. (ΓΕΝΕΣΙΣ 47.12)


Η επιβολή υψηλών φορολογικών συντελεστών εξανεμίζει τα κέρδη των επιχειρήσεων και στερεί κρίσιμη ρευστότητα που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση αναγκαίων επενδύσεων που θα στήριζαν την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», είναι χαρακτηριστικό ότι οι φόροι που πλήρωσαν οι επιχειρήσεις το 2015 ανήλθαν στα 2 δισ. ευρώ, εξανεμίζοντας σε σημαντικό ποσοστό τα κέρδη των 2,9 δισ. ευρώ που πέτυχαν την ίδια χρονιά, μέρος των οποίων θα μπορούσε να επανεπενδυθεί, εάν δεν τα απομυζούσε το κράτος.
Το όφελος, άλλωστε, που προκύπτει για το κράτος είναι περιορισμένο, στον βαθμό που η αύξηση των φορολογικών συντελεστών δεν έχει ενισχύσει ανάλογα τα δημόσια έσοδα από τον φόρο εισοδήματος που πληρώνουν οι επιχειρήσεις και ο οποίος μειώθηκε από τα 3 δισ. ευρώ το 2009 στα 2 δισ. ευρώ το 2015, εν μέσω πτώσης και της κερδοφορίας από τα 5,4 δισ. ευρώ στα 2,9 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο.
Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την ανάλυση της έρευνας που πραγματοποίησε η Grant Thornton, μελετώντας 8.000 εταιρείες από 92 κλάδους της ελληνικής οικονομίας, από τις οποίες το 92% έχει κύκλο εργασιών κάτω των 50 εκατ. ευρώ και χαρακτηρίζονται ως μικρομεσαίες.
Πρόκειται για επιχειρήσεις που αποτελούν τον μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας, καθώς απασχολούν το 66% του απασχολούμενου προσωπικού, γεγονός που καθιστά την απόδοσή τους ιδιαίτερα σημαντική για την ελληνική οικονομία, παρά το γεγονός ότι η συνεισφορά τους, βάσει οικονομικών μεγεθών όπως οι πωλήσεις, η λειτουργική κερδοφορία, ο δανεισμός, από μια πρώτη ματιά φαίνεται μικρή. Στόχος της έρευνας είναι να αναδείξει τις επιχειρήσεις που σε περιβάλλον παρατεταμένης κρίσης παρουσιάζουν δυναμική, αναπτύσσοντας τις πωλήσεις, τις θέσεις εργασίας, αλλά και την κερδοφορία τους.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης πρόκειται για 2.000 επιχειρήσεις, δηλαδή 1 στις 4, οι οποίες μάλιστα παρά την ύφεση και τα γενικευμένα προβλήματα ρευστότητας, διαθέτουν υγιή χρηματοοικονομική βάση με μικρό δανεισμό και αποτελούν πρότυπο ανάπτυξης (illuminators). Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν στο σύνολο του δείγματος το 36% των πωλήσεων, το 16% των δανείων και το 8% περιθώριο κερδών πριν από φόρους.
Από κοντά είναι και 1.200 επιχειρήσεις, που ενώ διαθέτουν το 27% των συνολικών πωλήσεων και 2% περιθώριο κερδών προ φόρων, έχουν δηλαδή χαρακτηριστικά ανάπτυξης, συγκεντρώνουν το 34% των συνολικών δανείων (spotlighters), ενώ άλλες 2.000 επιχειρήσεις, που έχουν χαμηλή ανάπτυξη συγκεντρώνοντας το 17% των συνολικών πωλήσεων και 4% περιθώριο κερδών προ φόρων, έχουν υγιή χρηματοοικονομική βάση με μόλις 9% των συνολικών δανείων (moonlighters).
Στον αντίποδα είναι, ωστόσο, 3.200 επιχειρήσεις, που χαρακτηρίζονται από χαμηλή ανάπτυξη και υψηλό δανεισμό (gloomers), αντιπροσωπεύοντας το 20% των συνολικών πωλήσεων και το 40% των συνολικών δανείων, ενώ έχουν αρνητικό περιθώριο κερδών πριν από φόρους. Σύμφωνα μάλιστα με τα στελέχη της Grant Thornton κ. Μ. Μιχαλιό και Ν. Ιωάννου, που παρουσίασαν την έρευνα, τα χαρακτηριστικά τους δημιουργούν σημαντικές αμφιβολίες σχετικά με τη βιωσιμότητά τους.
Από την ανάλυση των στοιχείων της μελέτης που χρησιμοποιεί η εφημερίδα, το έλλειμμα χρηματοδότησης των υποχρεώσεων που έχουν οι επιχειρήσεις ανέρχεται στα 25 δισ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε κατά 2,5%, ενώ οι δυσχέρειες στην απόδοση των εταιρειών οφείλονται κατά ένα μεγάλο βαθμό στην έλλειψη ρευστότητας και στην αδυναμία πρόσβασης των εταιρειών σε καινούργια κεφάλαια.
Ενδεικτικά προκύπτει ότι:

 • 1 στις 4 επιχειρήσεις παρουσιάζουν έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης το οποίο ανέρχεται σε 14 δισ. ευρώ.
 • 1 στις 4 επιχειρήσεις αδυνατεί να αποπληρώσει τους τόκους της μέσα από τη λειτουργική της κερδοφορία.
 • Επίσης 1 στις 8 επιχειρήσεις έχει δανεισμό υψηλότερο από τον κύκλο εργασιών της.

Από την ανάλυση της απόδοσης των 8.000 επιχειρήσεων προκύπτει επίσης ότι ενώ 5 στις 10 επιχειρήσεις αύξησαν τον κύκλο εργασιών τους, μόνο 2 στις 5 κατόρθωσαν την αύξηση αυτή να τη μετατρέψουν σε κέρδη, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι υπόλοιπες εταιρείες για να κερδίσουν μερίδια αγοράς πούλησαν σε τιμές κάτω του κόστους, δημιουργώντας στρεβλώσεις στην αγορά.
Ενθαρρυντικό είναι, ωστόσο, το γεγονός ότι 6 στις 10 εταιρείες είναι κερδοφόρες, εντούτοις ο αριθμός αυτός δεν φαίνεται να αυξάνεται, καταδεικνύοντας το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί.
Σε κλαδικό επίπεδο παρατηρείται ότι το 2015 ένας στους δύο κλάδους της ελληνικής οικονομίας αύξησε τον κύκλο εργασιών του, ενώ για το σύνολο του δείγματός μας (εξαιρώντας τον τομέα των πετρελαιοειδών) εκτιμάται οριακά θετική αύξηση και για το 2016. Την ίδια στιγμή, 44 κλάδοι το προηγούμενο έτος βρίσκονταν σε ύφεση, ενώ 49 κλάδοι αναμένεται ότι θα κινηθούν υφεσιακά για το 2016.

Σε κάθε περίπτωση, καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης αποτελούν οι μεγάλες επιχειρήσεις, που δεν είναι μέρος της έρευνας, αλλά συνεισφέρουν το 80% των πωλήσεων και κατέχουν το 75% του καθαρού δανεισμού.
Πηγή: imerisia.gr


Nέο, ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών παρακολούθησης και είσπραξης των οφειλών προς το Δημόσιο προγραμματίζει να εγκαταστήσει και να θέσει σε παραγωγική λειτουργία το υπουργείο Οικονομικών από το 2017

Στο εξής οι διαδικασίες αποστολής των κατασχετηρίων και επιβολής κατασχέσεων σε καταθέσεις, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία φορολογουμένων που δεν πληρώνουν εμπρόθεσμα τις οφειλές τους προς το Δημόσιο θα γίνονται μαζικά και αυτοματοποιημένα.
Αμέσως μόλις μια οφειλή γίνεται ληξιπρόθεσμη, το σύστημα θα ενεργοποιεί αυτόματα τη διαδικασία ηλεκτρονικής αποστολής κατασχετηρίου σε όλες τις τράπεζες για την δέσμευση και την κατάσχεση του ποσού της οφειλής από τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών του οφειλέτη, ώστε το Δημόσιο να μην χάνει καθόλου χρόνο στη διεκδίκηση των οφειλών.
Διαδικασίες-εξπρές θα δρομολογούνται και για πολύ μεγάλα χρέη για τα οποία απαιτούνται κατασχέσεις κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων. Η λειτουργία του συστήματος αυτού αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την είσπραξη των οφειλών, με την βελτίωση του τρόπου συλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης πληροφοριών από πηγές εκτός φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης σχετικά με το οικονομικό προφίλ και την περιουσιακή κατάσταση των οφειλετών κυρίως όμως με την μαζικοποίηση και αυτοματοποίηση της αποστολής κατασχετηρίων και της επιβολής κατασχέσεων σε βάρος όσων εξ’ αυτών δεν εξοφλούν τις οφειλές τους εμπρόθεσμα.
Το νέο αυτό πληροφοριακό σύστημα θα έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης και αμφίδρομης επικοινωνίας με συστήματα τρίτων φορέων (Εθνικό Ληξιαρχείο/Δημοτολόγιο, Εθνικό Κτηματολόγιο, Δικαστικές Αρχές, Γενικό Εμπορικό Μητρώο -Γ.Ε.ΜΗ, Πιστωτικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφοι, το Ελληνικό Χρηματιστήριο και το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ) των οποίων οι πληροφορίες κρίνονται απαραίτητες για να σχηματιστεί μιας πλήρης εικόνα σχετικά με τη συμπεριφορά του κάθε οφειλέτη και να οργανωθεί αποτελεσματικότερα ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης από τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση.
Ήδη το έργο της ανάπτυξης του νέου αυτού συστήματος που προβλέπεται να ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και έχει δρομολογηθεί για άμεση υλοποίηση. Το πλήρες αντικείμενο του έργου, όπως περιγράφεται στο σχετικό έγγραφο που αποκάλυψαν τα dikaiologitika news, «είναι η αυτοματοποίηση και κεντρικοποίηση των διαδικασιών είσπραξης οφειλών και η βελτίωση της λειτουργίας της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης στον τομέα των εσόδων, μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης, διαχείρισης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών που συνεπάγονται οι οφειλές και η παροχή αυξημένης ποιότητας υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους με αυτήν πολίτες». Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο έγγραφο:
* «Σήμερα, ως προς τον κύκλο ζωής μιας οφειλής (ληξιπρόθεσμης ή όχι), υποστηρίζονται από υφιστάμενα συστήματα της ΓΓΔΕ (Taxis, Taxisnet, ICIS, ELENXIS) μεμονωμένες λειτουργίες. Παρόλα αυτά, ακόμα και αυτές σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με βάση τις ανάγκες και τους χρήστες των αναφερόμενων συστημάτων και όχι με επίκεντρο την οφειλή και την επιχειρησιακή ροή που αυτή συνεπάγεται και δεν οδηγούν σε αυτοματοποιημένες και μαζικοποιημένες διαδικασίες είσπραξης.
Επιπλέον, για την αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση των οφειλών είναι πλέον μεγαλύτερη η ανάγκη εμπλουτισμού της πληροφορίας που τις συνοδεύει, καθώς και η επέκταση της πληροφόρησης από πηγές εκτός της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης. Τέλος σημαντική θεωρείται η παροχή της δυνατότητας πλήρους σύγχρονης ενημέρωσης των φορολογούμενων πολιτών και επιχειρήσεων στις πληροφορίες οφειλών και επιστροφών.» «Με βάση τα παραπάνω, το εν λόγω σύστημα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σύστημα στο οποίο:

 1. Επίκεντρο σε επίπεδο πληροφορίας θα είναι οι οφειλές και η παρακολούθηση - διαχείριση αυτών με βάση τις προβλεπόμενες επιχειρησιακές ροές.
 2. Όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης θα μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα μιας οφειλής και των ενεργειών που έχουν γίνει από τη γένεσή της μέχρι και την εξόφληση ή διαγραφή της.
 3. Οι φορολογούμενοι πολίτες και επιχειρήσεις θα έχουν πλήρη ενημέρωση στις πληροφορίες των ενεργών οφειλών τους, σε ιστορικές πληροφορίες οφειλών και πληρωμών, καθώς και σε πληροφορίες επιστροφών, συμψηφισμών και ρυθμίσεων. 4. Διαδικασίες, οι οποίες σήμερα γίνονται μεμονωμένα ή/ και χειροκίνητα (ενδεικτικά αναφέρονται επιδόσεις, κατασχέσεις), θα μπορούν να γίνονται μαζικά και αυτοματοποιημένα εξοικονομώντας έτσι σημαντικούς πόρους τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε αναλώσιμα και χρηματικούς πόρους.»

* «Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω το σύστημα:

 1. Θα διαλειτουργεί με τα υφιστάμενα συστήματα της ΓΓΔΕ προκειμένου να συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, την ιστορικότητα και την κατάσταση μιας οφειλής.
 2. Θα ολοκληρώνει διαδικασίες και πληροφορίες που σήμερα είναι ατελείς στα υφιστάμενα συστήματα στη βάση της επιχειρησιακής ροής είσπραξης σε ένα ενιαίο περιβάλλον χρήστη.
 3. Θα διαλειτουργεί με συστήματα τρίτων φορέων (ενδεικτικά αναφέρεται το Εθνικό Ληξιαρχείο/Δημοτολόγιο, το Εθνικό Κτηματολόγιο, οι Δικαστικές Αρχές, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ, τα Πιστωτικά Ιδρύματα, οι Συμβολαιογράφοι, το Ελληνικό Χρηματιστήριο και το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ)
  Eκτός της ΓΓΔΕ των οποίων οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για τη γνώση της συμπεριφοράς του οφειλέτη για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για τη λήψη δράσεων μέτρων από τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση
 4. Θα αυτοματοποιεί και μαζικοποιεί ενέργειες και μέτρα (με βάση παραμετροποιημένα κριτήρια), τα οποία θα προκύπτουν ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που συγκεντρώνονται στη βάση της επιχειρησιακής ροής διαχείρισης είσπραξης
 5. Θα διευρύνει την προσφορά ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αφορούν στην είσπραξη, τόσο στις υπηρεσίες της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης, όσο και στους συναλλασσόμενους πολίτες και επιχειρήσεις.
 6. Ως προς τις υπολογιστικές υποδομές το σύστημα θα χρησιμοποιεί αυτές που παρέχονται από την ΓΓΠΣ στην ΓΓΔΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών που προβλέπει ο Ν. 4389/2016.»

* Η ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του έργου ορίζεται η 15/06/2017.
Πηγή: imerisia.gr

Πηγή: tanea.gr
Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook

Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του άρθρου

Κοινοποιήστε το:

 
Copyright © ANTIZITRO. Designed by OddThemes